فصلنامه تخصصي "حسابدار رسمي" ويژه تابستان 1389 منتشر شد

 

دهمين شماره فصلنامه تخصصي "حسابدار رسمي" ويژه تابستان 1389 با مقالات زير منتشر شد:

-         پيام‌هاي انتخابات شوراي‌عالي جامعه حسابداران رسمي ايران

-         اولويت‌هاي پنج‌گانه شوراي چهارم- عباس هشي

-         رئوس برنامه‌هاي آتي- منصور شمس‌احمدي

-         اولويت‌هاي كاري شوراي‌عالي چهارم- هوشنگ نادريان

-         نظارت حرفه‌اي بر كار اعضا- ابوالفضل نيكوكار

-         اولويت، توسعه خدمات حرفه‌اي است- بهرام كلانترپور

-         اين 12 اولويت- موسي بزرگ اصل

-         تصميم حسابگرانه- هوشنگ خستويي

-         هر سه شورا كم‌تر به برنامه‌هاي توسعه پرداخته‌اند، چاره ديگري داشتند؟- محمد شليله

-         دسته‌بندي برنامه‌هاي كانديداهاي دوره چهارم- مصطفي جهانباني

-         نقدي بر آزمون دكتراي حسابداري در ايران- ايرج اصغري

-         دستورالعمل حسابرسي يا سردرگمي در حسابرسي- رسول دشتي، علي‌اكبر دشتي

-         مدل ريسك براي اظهارنظر در مورد كنترل داخلي- ابراهيم دي‌اكرش

-         تعديلات سنواتي در گزارشگري مالي شركت‌هاي بورسي در ايران- عبدالله آزاد، محبوبه كاظمي

-         نقدشوندگي سهام و عوامل مربوط به آن- امير رسائيان

-         چرخش اجباري حسابرسان و اثرات آن- سيدحسين سجادي، ميثم جعفري‌پور

-         پي‌آمدهاي اقتصادي و تأثير جهاني‌سازي استانداردهاي حسابداري بر ...- عليرضا رام‌روز

-         گزارش حسابرسي تداوم فعاليت و دعاوي حقوقي عليه حسابرس- مجتبي محمودي

-         ارزيابي تأثير تجديد ارزيابي دارايي شركت‌ها بر ... - علي نمازيان، احمد خدامي‌پور، عبدالمهدي انصاري

-         گزارش تحليلي انتخابات شوراي‌عالي دوره چهارم و ... ديگر مطالب خواندني

 

اين فصلنامه براي كليه اعضا ارسال مي‌شود علاقه‌مندان مي‌توانند براي تهيه آن با شماره تلفن‌هاي 5 و 88890024 داخلي 5 تماس بگيرند.